I grunden på stedet

Dansk Arkitekturcenter og Rune Fjord Studio har i maj måned 2017 haft udstilling,
hvor børn havde mulighed for at udforske, udfordre og genopdage materialet: leret
Børnene har afprøvet leret i alle dets forskellige stadier; fra det våde ler i et stort kar,
til det tørre krakelerede ler i solens varme. Fra det formgivende ler til det formløse.
Tanken var at give børnene dybere indsigt i materialets cyklus og transformation fra
råmateriale.

Arbejdsområdet var placeret foran DAC ud mod havnefronten, hvor der var 6
forskellige arbejdsstationer som del af et samlet kunstværk: Aftryksstation,
formstation, himmelstation, jordstation, smadrestation og mosaikstation.

Processen og materialet var tematisk forbundet med DACs udstilling om den
japanske arkitekt Sambuichi, for hvem det er kendetegnende at arbejde
stedsspecifikt og bæredygtigt. Rune Fjord fulgte disse spor ved at lade forløbet
munde ud i et samskabt stedsspecifikt værk, blivende på pladsen foran DAC i hele
udstillingsperioden.

Rune Fjord stod for formidlingen af processen, sikrede børnenes
nysgerrighed og fordybelse i kunstens univers. Stimulering af børnenes sikres det, at
børnenes æstetiske sans stimuleres, og der skabes samtidig grobund for at aktivere
børnenes nysgerrighed og fordybelse i kunstens univers.

Det har været en fornøjelse at følge udviklingen i projektforløbet, og meget
inspirerende at møde børn, pædagoger og Rune Fjord, udtaler Anja Danielsen fra
Strøjer Tegl, som har besøgt Rune Fjord og projektet under forløbet. Tak til DAC for
flot fokus på materialet ler og for brug af Strøjer Tegl mursten til den inspirerende
udstilling.

Udgivelsesdato - 2.juni 2017
«
»