KEA BYG og ”Hands on” materialelære

Af Anja Skovdal Danielsen

Efterfølgende ”Hands on” workshop, hvor der til hver elev, er stillet 24 mursten til rådighed, som skulle mures i en firkant med 8 sten og 3 skifter. De murede firkanter skulle samles til en søjle med indspændt konstruktion, som understøtning og hjørner i et lille hus med tag.

Forløbet har været spændende at følge, hvor underviser Henrik Bo Jenvall har haft ambition om at læring af både teori og praksis, hvilket film fra KEA illustrerer rigtig godt!

130 studerende fra 1. semestre på Københavns Erhvervs akademi, har igennem et forløb på en måned, gennemgået et kursus i materialelære.

De studerende har fået øget kendskab til byggematerialer, i form af teoretisk undervisning på KEA, suppleret med indlæg fra bl.a. Strøjer Tegl om bæredygtig teglproduktion og muligheder med Brick_Lab. Saint Gobain Weber har ligeledes deltaget med indlæg om tegl og mørtel.

Udgivelsesdato - 9.januar 2019
«