Kingohusene

Et brud med det traditionelle parcelhus

Kingohusene

Bebyggelsen Kingohusene er også kendt som Romerhusene, fordi deres udformning har meget tilfælles med det typiske romerske gårdhavehus. Kingohusene ved Helsingør er tegnet af  Jørn Utzon og er opført i 1958-1960.

Husene var og er stadig et alternativ til parcelhuset; en boform med individuelle boliger, der samtidig byder på mulighed for fælles udfoldelser i indbydende grønne omgivelser.

Kingohusene ligger i et let kuperet terræn ved en sø og er udformet og placeret, så de fremhæver landskabet. Boligerne er individuelle enheder, sat sammen i kæder. Hvert hus har en næsten kvadratisk plan, hvert med et vinkelhus og et indre gårdrum til privat udeophold – inspireret af blandt andet byhusene i Pompeji fra det tidlige Romerrige, som også havde disse indre atriumgårde. Alle enheder er enten vendt mod sydøst eller sydvest, så alle rum i boligerne får sollys gennem det tilstødende gårdrum i løbet af dagen. Gårdrummet er omkranset af mure i forskellige højder – bestemt af indblik, udsigt og individuelle relationer til omgivelserne. Ideen med denne boligtype  var at eksperimentere med måden, vi opfatter og bruger rum på, hvordan lys, skygge og farver påvirker vores måde at opleve bygninger og omgivelser på.

 

Fakta om Kingohusene:

Areal: 60 huse á 100 m2

Adresse: Helsingør, Danmark.

Opført: 1958-1960 Arkitekt: Jørn Utzon Bygherre:

Andelsboligforeningen King0.

Stilperiode: Modernisme

Helhedsplanen udgør et skulpturelt monument i landskabet med et homogent materialevalg i gulflammede maskinsten i et specielt ’gotisk’ løberkop-forbandt, samt sortmalet træ. Husene har karakteristiske skorstene, som både bryder og spiller sammen med den arkitektoniske rytme.

Kingohusene er et af de første eksempler på Jørn Utzons additive arkitektur, hvor enheder kan knyttes sammen på forskellige måder, både vandret og lodret i forhold til hinanden. Husene er et fint eksempel på en tidløs modernistisk arkitektur.

Husene vakte stor opmærksomhed efter opførslen, og i de følgende år indgik atriumhuse i mange andre nye byggerier. I årene 1959-1963 blev en lignende Utzon-bebyggelse, Fredensborghusene, opført.

I 1987 blev ikke kun helhedsplanen, men hvert enkelt hus fredet som en af de første bygningsfredninger i Danmark.

 

Kingohusene, Helsingør
Foto: Tobias Bang

Udgivelsesdato - 20.april 2018
«
»