Koldinghus

Dansk kulturhistorie

KOLDINGHUS

På sin slotsbanke, højt hævet over byen, vækker Koldinghus en vis ærefrygt; og det var netop hensigten, da Koldinghus i 1200-tallet blev anlagt for at vogte over kongerigets grænse mod syd og fungerede som grænseværn og siden som kongeslot. En brand i 1808 efterlod slottet i ruiner, men i dag er slottet restaureret med respekt for de historiske perioder, der alle er synlige i dag.

 

SLOTTETS HISTORIE

Koldinghus er grundlagt i slutningen af 1200-tallet og op- og ombygget gennem århundreder, hvor slottet har haft en omskiftelig tilværelse og mange forskellige funktioner som fæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om talrige møder og forhandlinger.

CHRISTIAN DEN 4. GAV KOLDINGHUS DEN SÆRLIGE PROFIL

I midten af 1200-tallet blev grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig lagt ved Kolding Fjord, og handelsbyen Kolding opstod. Her byggede Erik Klipping i 1268 det første Koldinghus som grænseværn mod hertugerne i Slesvig, der gennem generationer var fjendtligt stemt over for den danske kongemagt.

I 1400-tallet blev Koldinghus omgivet af voldgrave og udbygget med dele af nord- og vestfløjen. Selvom vestfløjen siden er blevet ombygget op til flere gange, er den stadig en af de største bevarede verdslige stenbygninger fra middelalderens Danmark.

I 1549-53 forvandlede Christian III Koldinghus til et civilt renæssanceslot. Han fjernede voldgravene og tilføjede en syd- og østfløj. For at skjule de forskellige byggeperioder blev slottets mure pudsede og hvidkalkede, og tagene blev belagt med grøn skifer.

Allerede i 1598-1603 lod Christian IV slottet igen ombygge og opførte samtidig Kæmpetårnet, der rummede en prægtig slotskirke og erstattede et tidligere kapel.

Under Frederik IV gennemgik slottet i 1716-23 endnu en modernisering – denne gang efter barokkens idealer. De fleste af renæssancens gavle og kviste fjernedes, og slottet fik nye vinduer i vandrette bånd i en ensartet rytme langs facaden.

Efter branden i 1808 og i størstedelen af 1800-tallet stod Koldinghus som en af de romantiske ruiner, samtiden elskede. Først næsten 100 år senere begyndte restaureringen, hvoraf den sidste del fandt sted fra 1972 til 1992 under ledelse af arkitekterne Inger og Johannes Exner. De valgte at lade alle slottets historiske faser forblive synlige. Opgaven drejede sig om at bevare en ruin – og ikke at restaurere et slot. Til de nye dele anvendtes kun moderne materialer som lamineret træ og stål, og de adskiller sig tydeligt fra de oprindelige bygningsdele. Projektet fik tildelt Europa Nostra-prisen i 1993.

Koldinghus fungerer i dag som kunst- og kulturhistorisk museum.

Koldinghus
Foto: Tinna Friis Bøgh

 

Areal: Ca. 5.700 m2

Grundlagt: 1200-tallet

Bygherre: Erik Klipping

Adresse: Markdannersgade 11, 6000 Kolding

Udgivelsesdato - 24.april 2018
«
»