Et nyfortolket pakhus

Opført som det sidste i rækken af større, solitære bygninger på Langeliniemolens vestside finder man Pakhuset. Et virksomhedsdomicil, hvis arkitektur er enkel og rustik, men dog detaljerig og stoflig i sin fremtoning med teglmurværkets store tyngde som bærende motiv.

Som velvalgt reference er de historiske havnepakhuse brugt som bærende inspiration til bygningens udformning. Vinduesåbninger i forskellige – men ens proportionerede – formater  henleder tankerne på de historiske pakhuses lasteluger. Åbningerne fremhæver murværkets fladevirkning, og giver huset et levende og uformelt, nutidigt udtryk. Vinduerne danner en tilsyneladende vilkårlig perforering af teglmassivet og afslører intet om bygningens modulære indre struktur.

Efter mørkets frembrud fremhæves bygningens karakteriske perforerede facade, når lyset strømmer ud fra hundredvis af små og store vindueshuller i det rød-orange murværk.

 

Pakhuset 
Foto: Anette Roien/Tinna Friis Bøgh

Pakhusets sydvestlige hjørne
Foto: Tinna Friis Bøgh

Fakta om Pakhuset:
Areal: 16.500 m²
Opført: 2012-15
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Ingeniør: COWI
Bygherre: ATP Ejendomme
Adresse: Langelinie Allé, 2100 KBH Ø

Den skrå facade
Foto: Strøjer Tegl

Et markant træk ved Pakhuset er de skrå murstens tagflader. Taget styrker både fortolkningen af det historiske pakhus og samler bygningen visuelt. Med arkitektens egne ord er det en skrå facade, som er udsprunget fra at skære nogen skrå hjørner af en meget stor teglblok.

Rent teknisk er de skrå flader skabt ved hjælp af aftrappede overliggere, hvor hver enkelt er trukket 1/4- sten tilbage fra den underliggende.

Bæredygtighed har været afgørende i udformningen af Pakhuset. Bygningens klimatisering er baseret på naturlig ventilation, termoaktive konstruktioner og grundvandets nedkøling. Løsningen reducerer energiforbruget til temperering af bygningen med 75-80 % i forhold til traditionelle anlæg.

Udgivelsesdato - 16.december 2016
«
»