ET BINDELED MELLEM STEDER

Murstensskulpturer af Per Kirkeby

Per Kirkeby har gennem tiden tegnet flere murstensskulpturer, som er placeret rundt om i landet.

Skulpturerne er en fortælling om disse steder og deres ’kultur’. Mange af Per Kirkebys teglskulpturer synes at fremstå som selvstændige konstruktioner. De imiterer dog ofte omgivelserne og synes at at ”passe ind”. De er kunstinstallationer, som skal få os til at se og opleve omgivelserne. De er skabt in situ, og forholder sig til stedet.

Skulpturerne kan ved nærmere undersøgelse meget mere end ved første øjekast. Når man passerer forbi eller igennem, opdager man hurtigt, at de har flere detaljer og ikke opdagede rumligheder. Mange af Per Kirkebys skulpturer er placeret på transitsteder, hvor folk enten passerer forbi eller igennem. De fungerer som et bindeled mellem steder. Skulpturerne kan minde om  kunstnerisk minimalisme med deres enkelthed og gentagede ornamentering.

Mange af skulpturerne er i røde tegl, som refererer til en lang og stolt byggetradition i Danmark. Også de skulpturer, der findes rundt om i Europa, er i røde tegl, som ofte ikke er det gængse lokale byggemateriale. Således relaterer skulpturerne til dansk byggeskik og tradition, hvor end de er placeret – et visitkort.

Per Kirkeby bruger ofte udtryk i skulpturerne, som får os til at associere til traditionel dansk murværksarkitektur, men ved et nærmere kig bryder skulpturerne hurtigt med denne association og afslører helt andre sider og rumligheder.

”muren er jo et stort ornament” – Per Kirkeby

Genkendeligheden eksisterer i værkerne, men får også en distancering i den stramme formgivning, der aldrig helt bliver til de bygninger vi associerer skulpturerne med. Skulpturerne spiller sammen med de omgivelser de står i, som ofte er ”ikke-steder”, hvilket er et begreb som den franske antropolog Marc Augé bruger til at beskrive transitsteder i den supermoderne verden.

”Mursten er belastet af en historie helt tilbage til de gotiske kirker, der ryger altid en stemning med.” – Per Kirkeby

Per Kirkeby beskriver selv mange skulpturerne som skyggemaskiner, der hen over dagen fremstår på forskellige måder alt efter solens placering og de skygger, der kastes herfra.

Per Kirkeby
Foto: Susanne Ulrik

Skulptur på Humlebæk station
Foto: Tobias Bang

Murstens skulptur på Humlebæk station

Som det også gælder flere af Kirkebys murstensskulpturer handler skulpturen på Humlebæk station om stedsspecificitet, om at tage udgangspunkt i omgivelserne. Ud fra stedets historie, miljø og brug bliver skulpturerne til det samlende led, der fortæller herom. Dette ses ikke altid som et harmonisk samspil, men også som et modspil til sine omgivelser, hvilket kan føre til eftertanke.

Skulpturen ligner på afstand en lille tilbygning til stationsbygningerne med sin geometriske genkendelighed. Buerne, som repræsenterer de fleste af kyststrækningens stationsbygninger, fortæller ikke om Humlebæk station, men om en lang række af stationsbygninger og den tradition og historie som de bærer. Skulpturen er blevet et bindeled mellem Humlebæk station og Louisiana Museum for moderne kunst. Med sin traditionsrige forankring til dansk byggeskik, samt sin abstrakte måde at fungere som en port til byen er den det første kunstneriske element, folk møder på deres vandring mod museet.

”Af en eller anden grund synes jeg, at det er interessant med bygninger af den her karakter, hvor man kan gå ind, men der er i og for sig ikke noget læ. De yder dig ingen beskyttelse, hvad det så end skal betyde… Jeg elsker den samvirken af alle togene, der kommer, og den provinsielle fortabthed, der trods alt er deroppe. ” Om skulptur i Humlebæk – Per Kirkeby

Skulpturer ved Københavns Hovedbanegård

I hver ende af Meldahlsgade i indre København findes et af murstensværkerne, som er en todelt skulptur. Disse to skulpturer er anderledes end mange andre, da de står tæt på andre bygninger, de forsvinder dog ikke i den krumme gade, da de danner en fin kontrast til Baumanns og Falkentorps irgrønne facade. Der er ingen forklaring til skulpturerne, der fortæller beskueren om værket. Med tiden har de fået funktion som parkeringsplads for cykler. Således indtages og bruges et byrummet.

Skulptur ved Københavns Hovedbanegård
Foto: Susanne Ulrik

Skulptur ved DR metrostation i Ørestaden

Skulpturen her er mærkværdigt anderledes end sine omgivelser. Den står i denne forholdsvise nye bydel, som mange har karakteriseret som et sted, der mangler ”sjæl”. Den står som et momentum om middelalderbyen på den anden side.

Skulptur ved Metrostationen DR byen
Foto: Anja Danielsen

Udgivelsesdato - 25.april 2018
«
»