Teglløsninger til fremtidens byggeri

Formen på tegl kan være andet og mere end en rektangulær byggeklods. I et krydsfelt af arkitektur og kunst kan man nu arbejde med nye dimensioner, hvor form og struktur ikke længere skal tænkes i 2D.

Brick_Lab har sammen med teknologivirksomheden Odico udviklet og søgt patent på en produktionsteknologi, som giver formgiveren helt nye muligheder for at lave 3D-baserede teglløsninger.

Diversity er navnet på det nye produkt, eller rettere sagt teknologi. Teknologien gør, at man med afsæt i almindelige 3D-tegningsfiler er i stand til på få sekunder at omsætte geometrien til koordinerede robotbevægelser. Dette bevirker, at man kan virkeliggøre en given geometri i vådt ler.

Teknologien er indarbejdet i produktionen hos Strøjer Tegl og er allerede i støbeskeen til mange projekter. Det er bl.a. blevet anvendt i praksis på Odense Teaters restaurant, Kongens have.

Geometrisk design

Diversity åbner op for, at der kan tænkes helt nye designmæssige tanker ind i et teglelement.

For at forstå mulighederne i teknologien, skal man tænke i vådt ler, fremfor at tænke i brændte sten.

Det våde ler har den egenskab, at det nemt kan formes og dermed kan man tilføre materialet et højt designmæssigt indhold. En kreativ tænkemåde, hvor tegls form og design i første omgang opfattes som “flydende” og formbart, så det kan tilpasses den overordnede vision for byggeriet. Således defineres Diversitys muligheder af lerets naturlige begrænsninger.

Når idéen og designet er på plads, kan stenene produceres og derefter brændes, så de kan indgå i byggeriet og som tegl modstå vejr og vind. Teknologien revolutionerer fremstillingen af geometrisk udfordrende former i ler inden for en økonomisk tilgængelig ramme.

Diversitet

Diversity (dan. diversitet) betyder mangfoldighed.

Som udtrykket ’mangfoldighed’ antyder er der for Diversity teknologien ikke etableret nogen standarder, netop fordi mulighederne er mangfoldige. Teknologien åbner for mangfoldige og særprægede løsninger, og detaljerigdommen i den enkelte sten kan forenes med den overordnede arkitektur.

“Diversity er meget mere end blot et produkt.
Den er et eksempel på, hvordan vi gennem innovation kan være med til at give de æstetiske beslutningstagere som arkitekter og bygherrer flere muligheder for at skabe unikke teglløsninger”

Tinna Friis Bøgh, Brick_Lab.

Udgivelsesdato - 15.september 2016
«
»