DET VEDLIGEHOLDELSESFRI HUS

TRADITIONEN

Mini Co2-husene

Energiforbruget i huse, med CO2 som den helt store synder, er kun én brik i spillet om, hvordan danskerne kan mindske udledningen af drivhusgasser. Ydermere sætter selve opførelsen af byggeriet, vedligeholdet og de løbende ændringer, som beboerne foretager, markante fodaftryk og bidrager således betydeligt til de 40 procent af landets samlede CO2-udledning, som byggeriet står for.

På den baggrund satte Realdania By og Byg sig for at undersøge mulighederne for reduktion af enfamiliehusets samlede CO2-udledning og udviklede i løbet af 2013 og 2014 seks eksperimenterende parcelhuse i Nyborg. Disse skulle vise, hvordan man kan reducere CO2-forbruget når man bygger typehuse.

Et af husene går under betegnelsen Det Vedligeholdelsesfri Hus-Traditionen. Her har termerne minimal vedligehold og lang levetid været primus motor for designet. Således har man undersøgt, hvor meget CO2 der kan spares, når et hus er udført på en sådan måde, at det kan leve i mindst 150 år, og klimaskærmen ikke skal vedligeholdes de første 50 år af husets levetid. Huset, som her er beskrevet og vist, er opført i traditionelle materialer, primært tegl, og opført efter byggetekniske metoder som har bevist deres holdbarhed gennem århundreder.

Fakta om Traditionens hus:
Areal: 136 m2
Adresse: Nyborg, Danmark.
Opført: 2013
Arkitekt: LETH & GORI
Bygherre: Realdania Byg.
Hovedentreprenør: Ebbe Bernth Murer og tømrer.
Konsulent: Buro Happold ApS, Teknologisk Institut, Nini Leimand, KADK og MURO.

Enkel opbygning og sundere indeklima

Ydermurene er massive teglmure, opført uden brug af dampspærre og isolering. Murene er flettet sammen af store teglblokke i bagmuren, som isolerer ved hjælp af et væld af små hulrum, samt af traditionelle teglsten i facaden, opmuret i et halvstens løberforbandt med stenbindere. Teglet sikrer en vedligeholdelsesfri og langtidsholdbar ydre overflade. At muren er bygget i ét materiale skærmer mod skader. Forskellige materialer bevæger sig forskelligt med temperatursvingninger, og dette giver over tid ofte anledning til revnedannelse med efterfølgende skader. Den enkle mur vil derimod bevæge sig ensartet og ikke risikere ødelæggelse. Taget er forsynet med et bredt udhæng, som beskytter husets klimaskærm.

Indvendig er huset udformet med rumlige nicher, samt et lyst højloftet fællesrum. De indvendige overflader består af teglblokke, sandspartlede vægge og træplader; alt sammen overflader der ikke kræver løbende vedligehold i form af maling eller lignende. Takket være brugen af tegl og den enkle opbygning uden dampspærre er muren en diffusionsåben konstruktion, som kan optage og afgive fugt, så luftfugtighedens svingninger udlignes – med et sundere indeklima til følge. Ydermere sørger murens tyngde for at sætter den i stand til at lagre varme om vinteren og kulde om sommeren. Derved er den  i stand til at udligne temperaturudsving mellem dag og nat, igen til fordel for et bedre indeklima.

 

 

Det vedligeholdelsesfri hus- Traditionen
Foto: Realdania By og Byg

CO2 udledning

Levetid og vedligeholdelse er væsentlige faktorer, når det gælder at reducere et hus’ CO2-udledning. Derfor er der god ræson i at øge et hus’ levetid fra den typiske levetid på 50 år til det tredobbelte. Hvis et hus kan opnå en levetid på 150 år og desuden ikke kræver vedligeholdelse de første 50 år, spares lige så meget CO2, som det ville kræve at opføre op til tre nye huse.
CO2-udledningen fra materialeforbruget til konstruktionens livscyklus i huset ligger på linje med et almindeligt gennemsnitshus. Det har med andre ord ikke haft omkostninger på CO2-udledningen at sikre huset en længere levetid og et mindre vedligeholdskrav.
Huset blev solgt til private efter projektets afslutning. Læs mere på Realdania hjemmesiden her og i evalueringsrapporten udarbejdet af LETH & GORI her.

Det vedligeholdelsesfri hus- Traditionen
Foto: Realdania By og Byg

Resultaterne fra projektet viser, alt i alt, at hvis konstruktion og design udføres som det omtalte, vil det fører til en forlænget levetid for huset som helhed, samt medføre et gunstigt CO2-regnskab, set over den samlede forventede levetid.

Det vedligeholdelsesfri hus- Traditionen
Foto: Realdania By og Byg

Om Realdania By & Byg
Realdania By & Byg er datterselskab af foreningen Realdania. Gennem ejerskab af bygninger og arealer udvikler Realdania By & Byg visionerne for fremtidens byliv og opfører nybyggeri. Samtidig vedligeholder og supplerer Realdania By & Byg sin samling af historiske ejendomme, som hver især udgør enestående eksempler på arkitektur og byggeskik gennem 500 år.

 

 

Udgivelsesdato - 18.januar 2017
«
»